Steliana Nedera

Steliana Nedera

Steliana Nedera

Gđa Steliana Nedera radi od 1996. na razvojnim programima doprinoseći razvoju civilnog društva i medija.

Od 2000. do 2004. je rukovodila lokalnom kancelarijom DFID-a (Agencija Belike Britanije za međunarodni razvoj) u Moldaviji, da bi se 2004 pridružila timu UNDP-a i radila u kancelarijama u Kišinjevu, Astani, Prištini i Beogradu.

Završila je pravni fakultet i stekla master iz razvojnog menadžmenta.