Lideri transformacije društva

Konferencija “Lideri transformacije društva” okuplja predstavnike kompanija, institucija i organizacija koje svojim aktivnostima primenjuju i promovišu principe odgovornog poslovanja ili kreiraju ambijent kako bi ovakvi principi mogli da dobiju širu primenu.

Prvi deo konferencije biće posvećen liderima u dostizanju ciljeva održivog razvoja, dok će u drugom fokus biti na cirkularnoj ekonomiji: upravljanju resursima, izmeni zakona i reciklaži. Cilj je da se u četiri panela pokaže gde je Srbija danas, kojim putem mora da ide i zašto je to važno za društvo u celini. Ovo je idealna prilika da se skrene pažnja na aktuelna pitanja, da se razmene iskustva i znanja i unapredi dijalog između ključnih stejkholdera u ovom sektoru.

 

Pozivamo vas da se pridružite liderima transformacije društva, vodećim inovatorima, stručnjacima za održivost, korporativnim donosiocima odluka i donosiocima političkih odluka, kako bi se zajedno angažovali na kreiranju uslova za pokretanje cirkularne ekonomije imajući u vidu zaštitu životne sredine, ali i ostvarivanje finansijske dobiti.

  

KO PRISUSTVUJE

Predviđeno je prisustvo visokih državnih zvaničnika i eksperata, predstavnika delegacije EU, kancelarije UN u Srbiji, Unicefa, UNDP-a, UN Global Compacta, predstavnika kompanija, ambasada, univerziteta, poslovne i stručne javnosti i medija. 

 

 

ZAŠTO PRISUSTVOVATI

Na jednom mestu okupiće se predstavnici institucija, kompanija i organizacija koji su lideri u promociji ciljeva održivog razvoja i kreiranju ambijenta za preduzimanje konkretnih koraka ka pokretanju cirkularne ekonomije.

 

         Povežite se sa liderima održivog razvoja i cirkularne ekonomije i osigurajte perspektivu za svoj biznis

         Iz iskustava kompanija koje posluju u skladu sa principima održivog razvoja saznajte sve o benefitima i preprekama koje prate proces implementacije ovih principa u Srbiji

         Saznajte kakva su očekivanja EU, šta preduzima država, a šta privatni sektor kako bi se stvorili uslovi za prelazak na cirkularnu ekonomiju

         Informišite se o tehnologijama koje se koriste za oporavak materijala i mogućnostima za stvaranje vrednosti iz tokova otpada

         Saznajte sve o implikacijama cirkularne ekonomije na finansijsko planiranje i investicije

 

Konferencija će biti emitovana uživo na portalu kurir.rs.

ORGANIZATOR

Adria Media Group u potpunosti je posvećen stvaranju jasne i održive budućnosti u cilju zadovoljavanja svih potreba našeg višemilionskog auditorijuma: čitalaca naših štampanih izdanja, posetilaca  veb-portala, korisnika mobilnih aplikacija i gledalaca video-sadržaja. Uspešna realizacija poslovne strategije, efikasnost u poslovanju, konstantno podizanje kvaliteta naših proizvoda, permanentno tehnološko unapređenje i pružanje novih mogućnosti klijentima nalaze se u svakodnevnom fokusu naše kompanije.