Slobodanka Cucić

Slobodanka Cucić

Slobodanka Cucić

Slobodanka Cucić je zvanje Master pravnih nauka stekla na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Usavršavala se i na doktorskim studijama koje je pohađala u Belgiji. Svoju profesionalnu karijeru započela je u sudu i školstvu, ali je rad u velikim multinacionalnim kompanijama ono što je ispunjava i u čemu se pronašla. Na poziciji Menadžera korporativnih poslova Apatinske pivare zadužena je za odnose sa Vladom i državnim organima, društveno odgovorne aktivnosti Apatinske pivare, ali i održivo poslovanje.

Jedan je polaznika Prve Akademije za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije.