Regina De Dominicis

Regina De Dominicis

Regina De Dominicis

Gospođa Regina De Dominicis (Ređina De Dominićis) je 23. avgusta 2018. godine preuzela dužnost direktorke UNICEF-a u Republici Srbiji.

Do preuzimanja dužnosti u Srbiji, bila je direktorka UNICEF-a u Maroku, gde je radila na proširenju programa koji su usmereni na razvoj u ranom detinjstvu, adolescente i mlade. Tokom svog mandata, obezbedila je značajne resurse i intenzivirala saradnju na programima „Jug-Jug”, posebno u oblasti ranog razvoja dece.

Pre Maroka, radila je u Turskoj na poziciji zamenice direktora gde je imala važnu ulogu i u razvoju strateškog partnerstva sa Evropskom unijom za region Evrope i centralne Azije.

Gospođa De Dominicis je takođe radila u Evropskoj komisiji u Crnoj Gori gde je rukovodila programima u oblastima reformi ljudskih prava, vladavine prava, javne uprave i pravosuđa, kao i modernizacije obrazovnih sistema.

Tokom ovog perioda, radila je i na Kosovu (pod Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija) u sektoru za vanredne situacije, u okviru programa Evropske agencije za rekonstrukciju za decentralizaciju socijalne zaštite.

Gospođa De Dominicis ima radnog iskustva u odnosima s javnošću i društveno odgovornom poslovanju u privatnom sektoru u Kanadi.

Nakon što je doktorirala na Fakultetu političkih nauka na Unverzitetu LUISS u Rimu, specijalizovala se za evropske studije na Evropskom koledžu u Evropi, gde je 1999. godine magistrirala.

Gospođa Regina De Dominicis je u Srbiju došla sa mužem i ćerkom.