Ministarka Prof. dr Slavica Đukić Dejanović

Ministarka Prof. dr Slavica Đukić Dejanović

Ministarka Prof. dr Slavica Đukić Dejanović

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović je rođena 4. jula 1951. godine u Rači. Osnovnu i srednju školu završila je u Kragujevcu, a Medicinski fakultet, magistarske, doktorske studije i specijalizaciju iz neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U više mandata bila je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Saveznom parlamentu SR Jugoslavije i Državne zajednice Srbije i Crne Gore. U prelaznoj Vladi Republike Srbije bila je ministar za brigu o porodici i član Interparlamentarne unije. Obavljala je funkciju predsednika Narodne skupštine Republike Srbije od 2008. do 2012. godine, kao i funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike Srbije, od početka aprila do kraja maja 2012. godine. Od 2012. do 2014. godine bila je ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije.

Najveći deo svoje karijere provela je u Kragujevcu, kao redovni profesor, šef Katedre za psihijatriju i prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu. Bila je najmlađa žena doktor medicinskih nauka u Šumadiji i osnivač je dnevne Psihijatrijske bolnice. Obavljala je funkciju direktora Kliničko-bolničkog centra u Kragujevcu u periodu od 1993. do 2000. godine, a od 2014. do 2016. godine bila je direktor Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević” u Beogradu. Od avgusta 2016. godine obavlja funkciju ministra bez portfelja u Vladi Republike Srbije zaduženog za demografiju i populacionu politiku.

Autor je sedam knjiga, dva udžbenika za studente redovne nastave i jedan je od autora tri udžbenika za studente posle diplomske nastave. Autor je i koautor preko 200 naučnih i stručnih radova. Nosilac je priznanja Psihijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva, Povelje za doprinos zdravstvu grada Kragujevca, kao i Đurđevdanske nagrade. Član je Udruženja psihijatara Srbije, a obavljala je i funkciju predsednika ovog udruženja u dva mandata.