Prof. dr Mihailo Crnobrnja

Prof. dr Mihailo Crnobrnja

Prof. dr Mihailo Crnobrnja

Prof. dr Mihailo Crnobrnja je profesor emeritus i direktor Centra za evropske integracije i javnu upravu na FEFA gde je od osnivanja. Od 2006. do 2009. bio je direktor Instituta FEFA, a od 2009. do 2012. dekan fakulteta.

Prof. Crnobrnja je rođen u Beogradu gde je prošao kroz sve faze školovanja i 1968. diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistar ekonomskih nauka postao je na Univerzitetu Merilanda 1970. godine. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1976. godine.

Karijeru nastavnika započeo je još u SAD 1969. godine kad je postao asistent na predmetima Uvod u mikroekonomiju i Uvod u makroekonomiju. Na Fakultetu političkih nauka se zapošljava 1974. godine kao asistent na predmetu Politička ekonomija savremenog društva. 1979. godine postaje docent, a 1984. vanredni profesor.

Od 1984. pored navedenog predmeta na osnovnim studijama predaje i Teorija i praksa ekonomske politike na posle-diplomskim studijama. Pored karijere univerzitetskog nastavnika dr Crnobrnja radi i kao direktor Centra za ekonomska istraživanja Udružene beogradske banke (1978-1984), ministar u Vladi Srbije i direktor Zavoda za društveno-ekonomsko planiranje (1986-1989) i kao ambasador SFR Jugoslavije pri Evropskoj uniji (1989-1992). Nakon raspada SFRJ odlazi u Kanadu gde nastavlja nastavničku karijeru kao profesor Univerziteta McGill (Montreal) i Carleton (Ottawa).

Predaje više predmeta na ekonomskim i fakultetima političkih nauka ova dva univeraziteta: ekonomija tranzicije, politika tranzicije, novija ekonomska istorija SSSR i Rusije, novija politička istorija SSSR i Rusije, novija ekonomska istorija Srednje Evrope, novija politička istorija Srednje Evrope, nova tržišta u Istočnoj Evropi (predmet na MBA programu univerziteta Mekgil).

U Beograd se vraća 2001, gde se zapošljava u Ministarstvu za ekonomske veze sa inostranstvom kao specijalni savetnik za evropske integracije. Prof. Crnobrnja je autor četiri knjige, ko-autor jedne i priređivač četiri zbornika radova.

Objavio je više od 250 eseja, članaka, rasprava, prikaza i recenzija u naučnim i stručnim časopisima na prostorima bivše SFRJ, Kanadi i SAD. Knjiga The Yugoslav Drama (McGill-Queen University Press, Montreal, Canada, 1994) doživela je tri izdanja i prevode na francuski, kineski i bugarski jezik.