Miloš Jauković

Miloš Jauković

Miloš Jauković

Član Izvršnog odbora kompanije i potpredsednik lanca snabdevanja kompanije, Delhaize