Marijana Pavlović

Marijana Pavlović

Marijana Pavlović

Marijana Pavlovic je People, Performance & Culture menadžer u komaniji KPMG u Beogradu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a zavrsila je i MBA u Echole Nationale des Ponts et Chaussees, with University of Bristol, Faculty of Philology.

Poseduje više od 25. godina radnog iskustva, a posednjih 14 godina je u oblasti ljudskih resursa. Ima značajano iskustvo u kreiranju politika i procedura, procesima selekcije, indentifikovanja i alociranja potreba za treninzima, kao i u njihovom sprovođenju.

Deo je KPMG tima koji se bavi sertifikovanjem izveštaja iz oblasti održivog razvoja (izveštavanje o nefinansijskom poslovanju kompanije) sastavljenih u saglasnosti sa Principom izveštavanja o održivom razvoju propisanim međunarodnim smernicama Inicijative globalnog izveštavanja.

Zadužena je i za uključivanje zaposlenih u društveno odgovorne aktivnosti koje za cilj imaju pomoć društvenoj zajednici (volonterske akcije ekološkog i humanitarnog karaktera, Skill based volontiranje i Pro bono aktivnosti).

Poseduje 8 godina iskustva u obavljanju revizija finansijskih izveštaja i finansijskih izveštajnih paketa sastavljenih u saglasnosti sa domaćim i međunarodnim računovodstvenim i revizorskim standardima.

Predsednik je upravnog odbora UN Globalnog dogovora u Srbiji.