Jovana Tufegdžić

Jovana Tufegdžić

Jovana Tufegdžić

Jovana Tufegdžić, je svoju karijeru započela pre 12 godina u kompaniji Coca-Cola HBC Srbija na jurniorskoj poziciji u okviru Sektora za odnose sa javnošću i komunikacije.

Tokom svog razvoja unutar kompanije bavila se komunikacijom ka potrošačima, ka zaposlenim, ulaganjem u društveno odgovorne projekte kao i kriznom komunikacijom.

Ipak, oblast za koju smatra da je najrelevatnija za opstanak jednog poslovnog sistema je oblast održivog razvoja koju lično već dugi niz godina promoviše kako interno među svojim kolegama tako i eksterno. Jovana je pre pet godina inicirala i dalje razvila lokalni izveštaj o održivom poslovanju unutar svoje kompanije, koji se i dan danas realizuje a sa ciljem da se zainteresovanim javnostim predstave poslovni rezultati, kao uticaj kompanije na ekonomiju, tržište i lokalnu zajednicu.

Jovana je i danas deo kompanije Coca-Cola HBC Srbija, koju čini preko 1000 zaposlenih, i posvećeno se bavi komunikacijama. Na poziciji Menadžera za eksternu komunikaciju zadužena je za strateški razvoj korporativne reputacije ovog poslovnog sistema koji je u Srbiji prisutan već pola veka. Cilj joj je da na adekvatan način, kroz tradicionalne ali i nove kanale komunikacije upozna zajednicu sa inicijativama, planovima i mogućnostima koje kompanija Coca-Cola HBC Srbija pruža lokalnoj zajednici i društvu.