Jovana Mehandžić Đurđić

Jovana Mehandžić Đurđić

Jovana Mehandžić Đurđić

Jovana Mehandžić Đurđić, menadžerka za održivi razvoj kompanije IKEA za jugoistočnu Evropu, u kompaniji IKEA radi na agendi održivog poslovanja. Ponosna je što radi za kompaniju kojoj je održivi razvoj jedan je od osnovnih stubova poslovanje i što su ambicije IKEA vezane za održivo poslovanje postavljene u skladu sa ciljevima održivog razvoja UN koje IKEA koristi kao kompas u poslovanju.

Dugogodišnje štedljivo koriščenje resursa, prelazak na kružni model poslovanja, uvek biranje materijala koji su bolji za životnu sredinu i zalaganje za unapređenje standarda dobavljača kompanije IKEA i lokalne zajednice glavni su pravci u razvoju održivog poslovanja za kompaniju IKEA u jugoistočnoj Evropi.

Strategija održivosti kompanije IKEA “Pozitivni prema ljudima i planeti” postavlja ambiciozne ciljeve održivog poslovanje do 2030. godine i u centar stavlja razvijanje proizvoda koji se odlikuju dobrim dizajnom, funkcionalnošću, kvalitetom i održivošću za što veći broj ljudi.

Jovana veruje da uz IKEA svako može živeti zdravije i održivije – uštedom energije, vode, ili pomaganjem da se umanji i razvrsta otpad za reciklažu svi mi radimo svoj deo posla i doprinosimo očuvanju resursa naše planete.