Dr Katarina Golubović

Dr Katarina Golubović

Dr Katarina Golubović

Dr Katarina Golubović (www.yucom.org.rs), advokat. Doktorirala na Pravnom fakultetu u Beogradu u oblasti evropskog upravnoprocesnog prava.

Konsultant-ekspert za oblasti ljudskih prava, upravnog prava i ustavnog prava. Zastupa pred domaćim i međunarodnim sudovima.

Dugogodišnji član pravnog tima međunarodno renomirane nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), u okviru koje i 8 godina predsedava Programskim odborom.

Radi na projektima usklađivanja pravnog okvira Srbije sa evropskim standardima i primenom u praksi (UNDP, Savet Evrope, Evropska unija, Svetska banka, OEBS). Kao istraživač i predavač uključena je u programe Pravosudne akademije.

Konsultant i stručni saradnik nezavisnih institucija i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama, kao i u priređivanju publikacija sa tematikom uprave, pravosuđa i prava građana na pristup pravdi.