Molimo Vas da popunjen i overen primerak prijave za učešće i dokaz o uplati
pošaljete na mejl adresu [email protected]

Primalac: Adria media group doo, Vlajkovićeva 8, Beograd

Račun za dinarska plaćanja:
265-1100310004042-48
Raiffeisen bank AD Beograd

Račun za devizna plaćanja:
IBAN : RS35265100000001826561
SWIFT code : RZBSRSBG
Raiffeisen bank AD Beograd

Molimo Vas da popunjen i overen primerak prijave za učešće i dokaz o uplati
pošaljete na mejl adresu [email protected]

Primalac: Adria media group doo, Vlajkovićeva 8, Beograd

Račun za dinarska plaćanja:
265-1100310004042-48
Raiffeisen bank AD Beograd

Račun za devizna plaćanja:
IBAN : RS35265100000001826561
SWIFT code : RZBSRSBG
Raiffeisen bank AD Beograd

Slanjem gorenavedene prijave potvrđujete da ste upoznati i saglasni sa Obaveštenjem o obradi ličnih podataka.

Slanjem formulara za prijavu za učešće na Konferenciji „Partnerstvo za bolju budućnost“ (U daljem tekstu: Konferencija) na e-mail adresu [email protected] dajete saglasnost Adria Media Group doo Beograd, MB: 17572423, PIB: 103548123 (U daljem tekstu: AMG) da prikuplja, obrađuje i čuva vaše podatke o identitetu i adresi kao i druge podatke koji su neophodni za vaše učešće na Kon- ferenciji i obračun, izradu računa i naplatu kotizacije za učešće na Konferenciji u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Obradu vaših ličnih podataka vršiće zaposleni i druga lica koja za potrebe AMG-a rade na organizaciji Konferencije i obavljaju poslove izdavanja računa u meri neophodnoj za obavljanje navedenih aktiv- nosti. Imate pravo da pristanak iz stava 1 ovog člana delimično ili u potpunosti opozovete. Opoziv pristanka mora biti u pisanoj formi, uz nesumnjivu potvrdu identiteta lica na koje se podaci odnose. Učesnik koji je opozvao pristanak za obradu njegovih ličnih podataka, ima obavezu da AMG-u nakna- di opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. U slučaju sumnje na nedozvoljenu obradu podataka od strane AMG-a ili drugih lica koji obradu vrše u ime i za račun AMG-a, lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese prijavu AMG-u. AMG primenjuje organizacione i tehničke mere, koje su primerene postojećim rizicima, u skladu sa industrijskim standardima zaštite ličnih podataka, u skladu sa važećim zakonima.